Usluge i znanje
Našim stručnim znanjem s područja upravljanja robnim skupinama strukturirano i odmjereno pomažemo u ostvarivanju poslovnih ciljeva naših stranaka. U poslu nas vode jasni ciljevi i optimizacija robnih skupina. Mi se trudimo da prije nego započnemo s procesom upravljanja robnim skupinama naše stranke razumiju i proces, i metode s kojima ćemo postizati njihove poslovne ciljeve.

Ako nas vi ne angažirate, može nas angažirati vaša konkurencija.

 
[11.05.2011]
Upravljanje robnim skupinama je proces koji obrađuje robne skupine kao strateške poslovne jedinice (startegic business units) u svrhu da u što većoj mjeri zadovolje potrebe kupca te na taj način dugor...

CMS svetovanje d.o.o.

Tržaška 207
1000 Ljubljana
gsm: +386 41 362 004
e-mail: info@cms-svetovanje.si