Učinci i rezultati upravljanja robnim skupinama

Kod strateškog upravljanja robnim skupinama možemo primijetiti 4 ključne učinke koji dosta direktno utječu na poslovne rezultate:

  • smanjenje pada prodaje zbog OOS-a (out of stock)
  • u prosjeku povećanje prodaje za 10%
  • povećanje marže na proizvod do 3%
  • omogućavanje smanjenja zaliha do 15%

(Izvor: ECR Europe, The essential guide to day to day category management)

Ako nas vi ne angažirate, može nas angažirati vaša konkurencija.

 
[11.05.2011]
Upravljanje robnim skupinama je proces koji obrađuje robne skupine kao strateške poslovne jedinice (startegic business units) u svrhu da u što većoj mjeri zadovolje potrebe kupca te na taj način dugor...

CMS svetovanje d.o.o.

Tržaška 207
1000 Ljubljana
gsm: +386 41 362 004
e-mail: info@cms-svetovanje.si