Zašto je korisno upravljanje robnim skupinama?
  • ...jer mijenja način razmišljanja – s logike dobavljača na logiku robnih skupina i optimizaciju uspješnosti u prodajnom prostoru
  • ...jer poboljšava konkurentnost, čuva ili povećava tržišni udio
  • ...jer omogućava bolju razmjenu informacija o tržištu, o proizvodima, robnim skupinama...

Ako nas vi ne angažirate, može nas angažirati vaša konkurencija.

 
[11.05.2011]
Upravljanje robnim skupinama je proces koji obrađuje robne skupine kao strateške poslovne jedinice (startegic business units) u svrhu da u što većoj mjeri zadovolje potrebe kupca te na taj način dugor...

CMS svetovanje d.o.o.

Tržaška 207
1000 Ljubljana
gsm: +386 41 362 004
e-mail: info@cms-svetovanje.si