Kontakt
Ukoliko ste zainteresirani za suradnju s nama, pišite nam ili nas nazovite. Rado ćemo ugovoriti sastanak s vama.

Naziv: CMS savjetovanje d.o.o.
Sjedište: Tržaška 207, 1000 Ljubljana
Porezni broj: SI21099383
Matična broj: 2127601
Računi: 27000-00000357777
Šifra djelatnosti: 74.140
Telefon: +386 41 362 004
e-mail: #EM#696f646c44666b74257a7c6e7862786e7e7b773d677c#EM#

Ako nas vi ne angažirate, može nas angažirati vaša konkurencija.

 
[11.05.2011]
Upravljanje robnim skupinama je proces koji obrađuje robne skupine kao strateške poslovne jedinice (startegic business units) u svrhu da u što većoj mjeri zadovolje potrebe kupca te na taj način dugor...

CMS svetovanje d.o.o.

Tržaška 207
1000 Ljubljana
gsm: +386 41 362 004
e-mail: info@cms-svetovanje.si