Planiranje trgovina
Planiranje trgovina (Makro Space Management) i savjetovanje u izboru opreme za trgovine

Izrada tlorisa trgovine (layout) - pomoću tlorisa rasporedimo pojedine robne skupine u prodajni prostor na temelju prodaje, komplementarnosti robne skupine, puta kupovine itd...

Tloris Z OPISOM

Savjetovanje kod izbora opreme za trgovinu - oprema na kojoj su izloženi artikli za prodaju mora biti prilagođena artiklima, putu kupovine, lokaciji itd. Na temelju višegodišnjih iskustava s najvećim trgovcima na području Slovenije, ali i bivše Jugoslavije možemo vam ponuditi usluge savjetovanja pri izboru prave opreme za vašu trgovinu te je možemo i naručiti.

Ako nas vi ne angažirate, može nas angažirati vaša konkurencija.

 
[11.05.2011]
Upravljanje robnim skupinama je proces koji obrađuje robne skupine kao strateške poslovne jedinice (startegic business units) u svrhu da u što većoj mjeri zadovolje potrebe kupca te na taj način dugor...

CMS svetovanje d.o.o.

Tržaška 207
1000 Ljubljana
gsm: +386 41 362 004
e-mail: info@cms-svetovanje.si