Priručnici
[12.01.2010]
Kod strateškog upravljanja robnim skupinama možemo primijetiti 4 ključne učinke koji dosta direktno utječu na poslovne rezultate: smanjenje pada prod... ... više
[12.01.2010]
...jer mijenja način razmišljanja – s logike dobavljača na logiku robnih skupina i optimizaciju uspješnosti u prodajnom prostoru ...jer poboljšava ko... ... više
[12.01.2010]
Upravljanje robnim skupinama je proces koji obrađuje robne skupine kao strateške poslovne jedinice (strategic business units) u svrhu da u što većoj m... ... više
[12.01.2010]
Layout - plan trgovine s ucrtanom opremom Gondola - završena jedinica sastavljena iz bay-eva Bay – osnovni element gondole, regal Facing – lice proiz... ... više

Ako nas vi ne angažirate, može nas angažirati vaša konkurencija.

 
[11.05.2011]
Upravljanje robnim skupinama je proces koji obrađuje robne skupine kao strateške poslovne jedinice (startegic business units) u svrhu da u što većoj mjeri zadovolje potrebe kupca te na taj način dugor...

CMS svetovanje d.o.o.

Tržaška 207
1000 Ljubljana
gsm: +386 41 362 004
e-mail: info@cms-svetovanje.si