Suradnja
Na koji način možemo surađivati?

Našim strankama, u koje ubrajamo i multinacionalne tvrtke i manja poduzeća, nudimo dva oblika suradnje:
  • projektnu suradnju koja obuhvaća vremenski ograničenu aktivnost – rad ili savjetovanje na projektu;
  • stratešku suradnju koja obuhvaća redovit mjesečni posao i suradnju, što omogućava dugoročnije i kompleksnije praćenje procesa upravljanja robnim skupinama. Tada smo stranci na raspolaganju cijelo vrijeme te uz savjetovanje, sa strankom dijelimo naše specifično, stručno znanje. Na primjer, ako se sa strankom dogovorimo o upravljanju određenom robnom skupinom u našu suradnju je uključen neograničen broj promjena, sati savjetovanja...


Ako nas vi ne angažirate, može nas angažirati vaša konkurencija.

 
[11.05.2011]
Upravljanje robnim skupinama je proces koji obrađuje robne skupine kao strateške poslovne jedinice (startegic business units) u svrhu da u što većoj mjeri zadovolje potrebe kupca te na taj način dugor...

CMS svetovanje d.o.o.

Tržaška 207
1000 Ljubljana
gsm: +386 41 362 004
e-mail: info@cms-svetovanje.si