Zašto izabrati nas?
Zašto izabrati upravo nas?

Izaberite nas jer...
  • imamo stručno znanje o procesima upravljanja robnim skupinama
  • imamo iskustva s trgovcima i dobavljačima s područja Slovenije i Hrvatske
  • imamo iskustva na području robnih skupina životnih namirnica i onih koje to nisu
  • smo usredotočeni na optimizaciju svake robne skupine posebno
  • se svakoj stranci prilagodimo bez obzira na kategoriju proizvoda
  • s istim žarom i angažiranošću radimo kako za globalna, velika, regionalna, tako i za mala poduzeća
  • smo teškim radom i usredotočenošću na akciju i ciljeve naših stranaka nadmašili njihovo povjerenje na način da ih pratimo i na stranim tržištima na kojima naše stranke šire svoje poslovanje
  • razumijemo izazove i brige naših stranaka jer razumijemo potrošača i trendove kupovnog promjenjivog ponašanja ispred trgovačkih polica

Ako nas vi ne angažirate, može nas angažirati vaša konkurencija.

 
[11.05.2011]
Upravljanje robnim skupinama je proces koji obrađuje robne skupine kao strateške poslovne jedinice (startegic business units) u svrhu da u što većoj mjeri zadovolje potrebe kupca te na taj način dugor...

CMS svetovanje d.o.o.

Tržaška 207
1000 Ljubljana
gsm: +386 41 362 004
e-mail: info@cms-svetovanje.si