Osnivači poduzeća
Osnivač poduzeća


Marko Vlah:

Marko Vlah je diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Ljubljani. Svoju karijeru je započeo nakon diplome u komercijali Poslovnog sustava Mercator, u kojem se prvi put susreo s Upravljanjem robnim skupinama. Karijeru je nastavio u poduzeću Reckitt Beckiser Adriatic d.o.o. u odjelu Trade Marketing u kojem je za spomenuto poduzeće surađivao u procesu UBS-a za sve robne skupine u kojima Reckitt Beckiser nastupa.  Godine 2005 osniva poduzeće CMS savjetovanje d.o.o.

Boštjan Ponikvar:

Boštjan Ponikvar je diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Ljubljani. Svoju karijeru je već za vrijeme studija započeo u Poslovnom sustavu Mercatora, u kojem je bio dio ekipe koju su obrazovali retail stručnjaci iz ASDA, koji su tada na novo postavili temelje Mercatorove trgovine. Na taj je način naučio izrađivati lay-outove trgovina, prilagođavati izbor trgovačke pojedinačnim kategorijama, pozicionirati kategorije u prostor te same proizvode na prodajno mjesto. Zatim je novi izazov našao u Pivovari Union d.d., gdje je bio zaposlen kao vođa službe za Category Management te vođa putnika na terenu. U okviru skupine PLG je izrađavao i savjetovao na području baza podataka, analiza prodaje, izradi realograma te planograma… i to trgovcima poput Mercatora, Tuša, Spara, Petrola, OMV-a… 2016 godine napušta poduzeće zbog smanjenog volumena posla.


Ako nas vi ne angažirate, može nas angažirati vaša konkurencija.

 
[11.05.2011]
Upravljanje robnim skupinama je proces koji obrađuje robne skupine kao strateške poslovne jedinice (startegic business units) u svrhu da u što većoj mjeri zadovolje potrebe kupca te na taj način dugor...

CMS svetovanje d.o.o.

Tržaška 207
1000 Ljubljana
gsm: +386 41 362 004
e-mail: info@cms-svetovanje.si