Obrazovanje
Obrazovanje - poduzeće CMS savjetovanje na temelju svoga znanja i iskustava nudi obrazovanje na više područja.

Nudimo Vam:
  • obrazovanje, predavanja o upravljanju robnim skupinama
  • obrazovanje maloprodajnog kadra o pozicioniranju u trgovinama
  • obrazovanje za korištenje programske opreme Space Planning

Ako nas vi ne angažirate, može nas angažirati vaša konkurencija.

 
[11.05.2011]
Upravljanje robnim skupinama je proces koji obrađuje robne skupine kao strateške poslovne jedinice (startegic business units) u svrhu da u što većoj mjeri zadovolje potrebe kupca te na taj način dugor...

CMS svetovanje d.o.o.

Tržaška 207
1000 Ljubljana
gsm: +386 41 362 004
e-mail: info@cms-svetovanje.si