Rječnik stručnih izraza
  • Layout - plan trgovine s ucrtanom opremom
  • Gondola - završena jedinica sastavljena iz bay-eva
  • Bay – osnovni element gondole, regal
  • Facing – lice proizvoda
  • Planogram – plan pozicioniranja proizvoda na polici
  • Crossmerchandising – komplementarni proizvodi ili robne skupine koje se nadopunjavaju te na taj način povećavaju prodaju

Ako nas vi ne angažirate, može nas angažirati vaša konkurencija.

 
[11.05.2011]
Upravljanje robnim skupinama je proces koji obrađuje robne skupine kao strateške poslovne jedinice (startegic business units) u svrhu da u što većoj mjeri zadovolje potrebe kupca te na taj način dugor...

CMS svetovanje d.o.o.

Tržaška 207
1000 Ljubljana
gsm: +386 41 362 004
e-mail: info@cms-svetovanje.si