Zastupanje programske opreme poduzeća Blue Yonder

Blue Yonder je prvo poduzeće na svijetu, koje nudi cjelovita i međusobno kompatibilna rješenja s područja nabave, skladištenja, logistike, Category Managementa, informacijskih sustava, koja upotrebljava 9 od 10 najvećih trgovačkih lanaca na svijetu: Tesco, Carrefour, Wallmart…

 

Više o tome:

 

Space Planning

Programska oprema za pripremu planograma, asortimana, analiza, tablica…

 

Planogram Generator

Programska oprema koja automatski izrađuje planograme na temelju specifične prodaje i od prije namještenih parametara (kao što je udio robne marke, vertikalno pozicioniranje – osobito je primjerena za pripremu i održavanje velike količine „store specific planograma“.

 

       Floor Planning 

Programska oprema za pripremu te analiziranje profitabilnosti makro prostora pojedine             trgovine ili odjela te za usporedbu tlorisa različitih trgovina…

 

 

Efficient Item Assortment

Programska opreme koja je isključivo namijenjena za pripremu i analizu asortimana.

 

 

      Intactix Knowledge Base

Višedimenzionalna centralna baza za čuvanje, obradu i analiziranje planograma, tlorisa, asortimana, trgovine, artikala…

 

 

Space Automation

Programska oprema koja pomaže automatizirati rutinske obaveze te time povećati produktivnost zaposlenih.

Ako nas vi ne angažirate, može nas angažirati vaša konkurencija.

 
[11.05.2011]
Upravljanje robnim skupinama je proces koji obrađuje robne skupine kao strateške poslovne jedinice (startegic business units) u svrhu da u što većoj mjeri zadovolje potrebe kupca te na taj način dugor...

CMS svetovanje d.o.o.

Tržaška 207
1000 Ljubljana
gsm: +386 41 362 004
e-mail: info@cms-svetovanje.si