Reference
[06.04.2011]
S poduzećem CMS savjetovanje aktivno surađujemo već od 2005. godine. ... više
[06.04.2011]
S CMS-om postižemo smislen, zreo i prije svega unosan izgled prodajnih polica i kategorija proizvoda koje prodajemo. ... više
Vse reference

Ako nas vi ne angažirate, može nas angažirati vaša konkurencija.

 
[11.05.2011]
Upravljanje robnim skupinama je proces koji obrađuje robne skupine kao strateške poslovne jedinice (startegic business units) u svrhu da u što većoj mjeri zadovolje potrebe kupca te na taj način dugor...

CMS svetovanje d.o.o.

Tržaška 207
1000 Ljubljana
gsm: +386 41 362 004
e-mail: info@cms-svetovanje.si